دنیای علوم آزمایشگاهی
تاريخ : جمعه ششم مرداد 1391 | نویسنده : زهرا

هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی سانتریفوژ می باشد

دستورالعمل سانتریفوژ

1-  هدف   

           هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام کار و کنترل کیفی سانتریفوژ می باشد

2-  دامنه کاربرد

اين دستورالعمل در بخش های مختلف آزمایشگاه كاربرد دارد.

3-  مسؤليت اجرا

مسؤليت اجراي اين روش اجرايي با کارمندان فنی بخش مرتبطه  و مسئول تضمین کیفیت مي باشد.

4-     تعاريف

5-     شرح اقدامات

اصول :

سانتریفوژ وسیله ای است که تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز مواد را بویژه بر اساس اختلاف در جرم جدا می نماید. کاربرد سانتریفوژ در آزمایشگاه دو نوع است:

1-      جداسازی ذرات از محلولی که در آن شناورند.

2-      جداسازی دو فاز مایع با چگالی مختلف

اکثر سانتریفوژها به صورت سر افقی (Swinging Bucket یا Horizontal head) می باشند یعنی لوله ها در وضعیت افقی چرخانده می شوند، و هنگامیکه روتر ایستاده است وضعیت لوله ها عمودی است.

سانتریفوژهایی که بصورت زاویه ثابت یا  angle headمی باشند ، لوله ها در وضعیت ثابت  40- 25 درجه نسبت به محور عمودی چرخش نگه داشته می شوند. روتور زاویه ثابت نمونه را می تواند با سرعت بالاتری از روتور سر افقی بچرخاند.

اجزاء سانتریفوژ:

سانتریفوژ از یک روتور یا سر سانتریفوژ ، یک شفت (Shaft) گردان ، موتور ، سوئیچ برق ، زمان سنج ، کنترل سرعت ، سرعت سنج می باشند.

سرعت سانتریفوژ بر حسب دور در دقیقه بیانگر نیروی مورد نیاز جهت جداسازی دو فاز نمی باشد و واژه مناسب قدرت نسبی سانتریفوژ یا (RCF = Relative Centrifugal Force) می باشد که به آن میدان نسبی سانتریفوژ گفته می شود.

RCF = 1.118 x 10-5 x r x n2

شعاع بر حسب سانتی متر از مرکز چرخش تا لوله سانتریفوژ در محفظه روتور = r

سرعت چرخش روتور بر حسب rpm = n


برچسب‌ها: سانتریفوژ

ادامه مطلب...

خرید سریال کره ای